Elektro Kontakt

Varstroj servis je osnovan 1995. godine kao specijalizovana radionica za izradu komandno razvodnih ormana i industrijske automatike za fabrike betona i separacija.

Od 2000-te godine Varstroj servis je koncipiran na materijalnoj i logističkoj podršci firme "Varstroj-S" koja je zastupnik, uvoznik i distributer "Varstroj" Lendava, koja proizvodi aparate za zavarivanje i sečenje materijala, sa ciljem da "Elektrokontakt" postane servisni Varstroj servis centar za područje Srbije.

SZTR "Elektrokontakt" osim servisa, vrši i prodaju "Varstroj" programa za zavarivanje i sečenje metala:

  • Tiristorski ispravljači
  • MMA i TIG inverteri
  • MIG/MAG
  • VARMIG Sinergy
  • Var Puls Synergy
  • Aparati za plazma sečenje
  • CNC mašine za sečenje plazmom
  • Aparati za kružno zavarivanje
  • Uređaji za okretanje i pozicioniranje