Mijailo Minović

Vlasnik

Adresa:
S. Grujića 2
Smederevo
11300
Srbija
Telefon: 026/611-297
Faks: 026/4623-548
Broj mobilnog telefona: 063/208-844
http://www.elektrokontakt.co.rs
E-Mail