Elektrode + TIG

Vartig

Vartig 2005 AC/DC

Varstroj aparati Vartig su namenjeni za zavarivanje oplaštenom rutilnom i bazičnom elektrodom kao i za zavarivanje pod DC TIG postupku bezkontaktnim uspostavljanjem luka. Područje upotrebe je široko od radionica pa do industrije. Preporučljivi su za zavarivanje konstrukcijskih čelika i nerđajućih čelika. Omogućuju digitalni prikaz parametara zavarivanja, LED signalizaciju režima rada i uključenja temperaturne zaštite. Svi poseduju funkciju HOT START i ANTI STICKING. Sve rezervne delove možete nabaviti u Varstroj servisu, a Elektrokontakt će rado pomoći kod svih pitanjai nedoumica.

 

Varin

Varin 1700

Varstroj invertor Varin je prenosni aparat za zavarivanje sa jednosmernom strujom. Upotrebljavamo ih pri zavarivanju konstrukcijskih čelika i drugih kvalitetnih materijala sa oplaštenom rutilnom, bazičnom ili celuloznom elektrodom, a aparatima Varin 1700 i Varin 2000 CEL moguće je zavarivanje TIG postupkom kontaktnim uspostavljanjem luka. Rezervne delove i servis možete dobiti u Varstroj servisu a pitanja i nedoumice rešiće vam Elektrokontakt.